Çeşitli sektörlerde hizmet vermekte iken 2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin ihracat potansiyelini de göz önüne alarak, faaliyetlerini sürdürmekte olan şirketlerinin yanına yeni bir ihracat şirketi de ekleyerek Sayka Grup kurulmuştur.

Sayka Grup çatısı altında faaliyetlerini sürdüren şirketlerin temel gayesi; yerli sermaye, yerli üretim ve yerli istihdam ile gelişen Türkiye’nin lokomotif şirketlerinden biri olmaktır.